Znajdujesz się w > Grupa Balzola > Projekt firmy

PROJEKT FIRMY

Od samego początku naszej działalności za strategiczny czynnik rozwoju uważamy posiadanie profesjonalnego i wysoce wykwalifikowanego zespołu, pozwalającego nam na pomyślne zmierzenie się z wielorakimi projektami, w których uczestniczymy. Z przemyśleń wszystkich nas tworzących spółkę Balzola narodził się projekt firmy.

MISJA

Jesteśmy grupą przedsiębiorstw złożoną z zaangażowanych i kompetentnych osób, zajmującą się budownictwem, inwestycjami deweloperskimi oraz usługami, posiadającą bogate doświadczenie w w/w branżach.

Naszym celem jest zapewnienie satysfakcji naszym klientom, aby mogli oni rozwijać się w sposób ciągły, zróżnicowany i przynoszący zyski.

W tym celu wszyscy wnosimy naszą wiedzę i entuzjazm, aby tworzyć ze spółki Balzola doskonałą grupę mogącą zaoferować naszym klientom niezawodność i innowacyjne rozwiązania, zintegrowaną i odpowiedzialną we wszystkich podejmowanych działaniach, będącą przykładem w dziedzinie bezpieczeństwa i świadomą konieczności ochrony środowiska naturalnego.

W związku z tym chcemy być rozpoznawani jako techniczny, ludzki i społeczny punkt odniesienia, który zapewni maksymalną satysfakcję zarówno akcjonariuszom, pracownikom, dostawcom, instytucjom jak i społeczeństwu.

WIZJA

Dążymy do tego, by stać się wielosektorową grupą z silną pozycją międzynarodową, liderem w opłacalności, złożoną z nowatorskiego zespołu, wiernej naszym wartościom i rozpoznawanej jako techniczny, ludzki i społeczny punkt odniesienia.

WARTO´SCI

1. Orientacja na klienta zewnętrznego.

2. Dokładność, dyscyplina i systematyczność.

3. Transwersalność, współpraca i orientacja na klienta wewnętrznego.

4. Samokrytyka, elastyczność i przystosowanie do zmian.

5. Zobowiązanie i identyfikacja z firmą.

6. Szacunek dla ludzi i ich bezpieczeństwa.

7. Spójność i przejrzystość.Zorientowanie na wynik.

Informacja Prawna | Kontakt | Copyright 2012 BALZOLA