Budowa hali sportowej na terenie MOSiR
Zamawiaj?cy:
Bud?et:
Adres budowy:
Okres wykonania:  
Stan:
Lokalizacja:

31 677 220,74 €

Czas realizacji 28 m-cy,
Uko?czono
Mielcu, (Poland)

Opis

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej i budow? hali sportowej z cz??ci? basenow? wraz z niezb?dnymi urz?dzeniami budowlanymi i instalacjami. Projektowany budynek jest wielofunkcyjnym obiektem sportowo-widowiskowym. Sk?ada si? on z trzech niezale?nych, lecz znajduj?cych si? pod jednym dachem cz??ci: hali sportowo-widowiskowej, 25-metrowego basenu oraz sali treningowej z zapleczem.
Informacja Prawna | Kontakt | Copyright 2012 BALZOLA