Znajdujesz się w > Referencje > Roboty Budowlane

ROBOTY BUDOWLANE

Nasze przedsiębiorstwo od początku swojego istnienia uczestniczy w realizacji najbardziej znaczących projektów infrastrukturalnych w Kraju Basków.

Wraz z rozwojem naszej firmy, projekty zwiększyły się pod względem swojej wielkości, złożoności technicznej oraz świadomości środowiskowej, co przyczyniło się do powołania wysoko wykwalifikowanych zespołów ludzkich w dziedzinie robót budowlanych i jej rozmaitych odmianach:
szosy, autostrady, mosty, osiedla mieszkaniowe, kolektory, budownictwo morskie itp.

Tym co daje nam satysfakcję, oprócz poziomu technicznegonaszych projektów, jest zaangażowanie w poprawę jakości życia mieszkańców i realizacja naszych projektów z okazywaniem należytego szacunku równowadze środowiskowej.

Informacja Prawna | Kontakt | Copyright 2012 BALZOLA