Roboty Budowlano - Przemysłowe

Nieustanny wzrost działu ds. robót budowlanych doprowadził nas ostatnimi czasy do stworzenia i wzmocnienia nowego działu ds. robót przemysłowych.

Ze względu na złożoność techniczną oraz wymagania środowiskowe nałożone przez branżę przemysłową, Construcciones Balzola dołożyła specjalnych starań w stworzeniu wysoko wykwalifikowanych zespołów ludzkich, zgodnie z wymaganiami i zasadami bezpieczeństwa dla robót budowlano-przemysłowych.

W związku w powyższym, Balzola uczestniczyła i uczestniczy w realizacji projektów związanych z hutnictwem, energią i gazem, zarówno w Kraju Basków, jak i w pozostałej części Półwyspu Iberyjskiego. Konkretnie, zrealizowała lub realizuje projekty elektrowni w cyklu kombinowanym, cieplnych, zakładów produkujących energię słoneczną termiczną, zakładów odsiarczania, regazyfikacji itp.

Informacja Prawna | Kontakt | Copyright 2012 BALZOLA