Elektrownia termosłoneczna La Florida
Zamawiający:
Budżet:
Adres budowy:
Okres wykonania:
Stan:
Lokalizacja:

UTE Samcasol 1 (TSK-Maessa)
10 500 000 €
SENER
lipiec 2009 - styczeń 2011
Ukończono
Alvarado (Badajoz)

Opis

Zostały wybudowane budynki i wykonane elementy ujęte w etapie budowy bloku energetycznego Elektrowni Termosłonecznej la Florida,  Alvarado, (Badajoz).

Wybudowane elementy:
-wieże soli
-stacja LPG
-ściana zbiornika
-budynek turbiny
-budynek wyposażenia elektrycznego
-budynek HTF (High Temperature Fluid)
-budynek stacji uzdatniania wody
-budynek PCI
-budynek magazynowy i biurowy
-zbiornik odcieków
-rack na przewody rurowe
-fundament pod podpory na przewody olejowe
-zbiornik chłodzenia
-fundament pod zbiorniki soli
-fundament pod kotły olejowe
-fundament pod wymienniki ciepła
-zbiornik na główne osady oleju
-ogólna urbanizacja Zakładu i systemy podziemne

W poszczególnych budynkach, z betonu zbrojonego wykonano fundamenty, płyty i łoża do oparcia urządzeń i konstrukcji.
Wieże soli o wymiarach 5 x 3 x 15 m wykonane z betonu zbrojonego wykonane zostały przy użyciu szalunku wspinającego.
W przypadku 2 zbiorników soli o średnicy 39 m wykonano fundamenty składające się z dwóch pierścieni z ogniotrwałego betonu.

W przypadku rack’ów pod przewody rurowe wykonano pale o długości 7 m i średnicy 1 m, na których usytuowany jest fundament z betonu zbrojonego. Do ustawienia metalowej konstrukcji mocującej przewody rurowe.

Ogólna urbanizacja zakładu obejmuje wykonanie dróg oraz ułożenie nawierzchni, jak również podziemne systemy oświetlenia, asenizacji i odprowadzania wód deszczowych itp.
Wykonano również główne układy przewodów Zakładu: elektryczne, oleistych wód, wody pitnej i linii zrzutu.

Wewnętrzne wykończenie budynków wykonane zostało również przez Balzola.

Informacja Prawna | Kontakt | Copyright 2012 BALZOLA