Stacja z cyklem mieszanym w Boroa
Zamawiający:
Budżet:
Adres budowy:
Okres wykonania:  
Stan:
Lokalizacja:

UTE Cobra-Sener
15 800 000 €
Balzola
styczeń 2002 - styczeń 2005
Ukończono
Amorebieta,Vizcaya

Opis

Główne wykonane prace obejmowały:

-roboty budowlane w zakresie zespołu mocy, polegającena wykonaniu podstawy pod turbinę parową oraz dwóch podstaw pod kotły gazowe,.

-fundamenty pod budynek turbin i kotłów,.

-roboty budowlane przypisane do podstacji elektrycznej,.

-roboty budowlane w zakresie transformatorów głównych  i fundamenty pod transformatory pomocnicze,.

-fundamenty pod kondensatory powietrzne,.

-fundamenty pod szafy typu rack układów przewodów, pompy do skroplin i wypływowe,.

-budynek biur głównych,.

-budynek warsztatowo-magazynowy,.

-zakład uzdatniania wody,.

-układ podziemnych przewodów do asenizacji, przewodów wód deszczowych, wód oleistych, elektrycznych, oprzyrządowanie i sieć ochrony przeciwpożarowej,.

-ogólna urbanizacja zakładu: wykonanie dróg i chodników,  oświetlenie i ogrodzenie zakładów.

Informacja Prawna | Kontakt | Copyright 2012 BALZOLA