Zakład koksowniczy rafineria Petronor
Zamawiający:
Budżet:
Adres budowy:
Okres wykonania:
Stan:
Lokalizacja:

Petronor - Repsol
20 500 000 €    
SENER   
luty 2009
W trakcie wykonania
Muskiz (Vizcaya)

Opis

1.- PROJEKT ADI 1000- NOWE JEDNOSTKI W CELU ZREDUKOWANIA PRODUKCJI MAZUTU / ROBOTY BUDOWLANE INSTALACJE TYMCZASOWE
Roboty wykonane w ramach umowy dotyczącej instalacji tymczasowych obejmują ogólne dostosowanie dwóch niewykorzystywanych do tej pory obszarów, w celu przekształcenia ich w strefy wyposażone we wszystkie media niezbędne do ułatwienia wdrożenia się wszystkich firm, które będą brać udział w nowych robotach polegających na oddaniu do użytku nowego Zakładu Koksowniczego. Roboty wykonane zostały w strefach wyraźnie zróżnicowanych, Obszar 10 (strefa gdzie obecnie posiadają swoje biura wszyscy wykonawcy wykonujący roboty w poszczególnych jednostkach rafinerii Petronor w celu zaopatrzenia pod każdym względem Zakładu Koksowniczego) oraz Obszar 18 (w którym znajdują się biura wszystkich wykonawców wykonujących Zakład Koksowniczy sam w sobie), w których równolegle wykonywano te same następujące etapy robót:
-etap rozbiórki istniejących konstrukcji i nawierzchni w celu dostosowania strefy pod wykonywanie przewidzianych prac,
-etap wykopów i robót ziemnych,
-etap wdrożenia podziemnych mediów,
-etap wykonania fundamentów biur, jadalni i szatni wykonawców,
-etap układania nawierzchni i dostosowanie nowego parkingu i punktu dojazdowego do rafinerii.

2.- PROJEKT ADI 1000- NOWE JEDNOSTKI W CELU ZREDUKOWANIA PRODUKCJI MAZUTU / ROBOTY BUDOWLANE POŁUDNIOWE OFF SITES ORAZ REVAMPINGS
Budowy wykonane w tym bloku polegały głównie na rozebraniu już istniejących fundamentów oraz wykonaniu nowych, nie tylko w celu ponownego rozmieszenia wyposażenia, ale również fundamentów pod nowe wyposażenie. Wszystko to w celu dokonania reorganizacji jednostek w jak najskuteczniejszy sposób, aby móc ulokować nowy sprzęt niezbędny do zoptymalizowania wydajności rafinerii. Wchodząc trochę bardziej w szczegóły można wymienić następujące strefy:
-HD3 (Jednostka HYDROODSIARCZANIA): Reaktor R2, Sprężarka C2-C oraz nowe Pompy HD3-P3-A/B.
    
Pochodną wdrożenia nowego wyposażenia jest wdrożenie szeregu podziemnych systemów jak układ przewodów elektrycznych 30 KV, Butsens do umieszczenia kabli oprzyrządowania wyposażenia i nowe sieci drenarskie dla nowego wyposażenia, jak również modyfikacja istniejących sieci w celu ulokowania ich wraz z nowymi.
-S3 (jednostka przetwarzania amin, obejmuje: SATELICKĄ PODSTACJĘ ELEKTRYCZNĄ)
-H4 (jednostka wodorowa)
-Rów pod instalację elektryczną DE 30 KV: 2000 mb. Z bloku kogeneracji do Zakładu Koksowniczego.

3.- PROJEKT ADI 1000- NOWE JEDNOSTKI W CELU ZREDUKOWANIA PRODUKCJI MAZUTU / ROBOTY BUDOWLANE PÓŁNOCNE OFF SITES ORAZ REVAMPINGS
Roboty te mają wpływ na revampings jednostek VB3 (agregat próżniowy), F3 oraz U3 jednostkę o dużej ilości wytwarzanej siarki, wobec czego duża część prac jest podobna do prac ujętych w umowie na część północną, ponieważ obejmuje dużą ilość rozbiórek fundamentów starego wyposażenia, jak również wykonanie nowych fundamentów pod nowe wyposażenie, od małej podpory do skomplikowanej konstrukcji agregatu próżniowego lub niezwykle obszernego zespołu fundamentów pod nowy i duży RACK NA PRZEWODY RUROWE. Zgłębiając się bardziej w każdą jednostkę możemy tutaj wymienić:
-jednostkę Utilities lub U3 (jednostka przetwarzania kwasów z wytwarzaniem dużej ilości siarki),
-jednostkę VB 3 (agregat próżniowy): Betonowa konstrukcja wieży agregatu próżniowego redukującego lepkość (WIEŻA VACUM FLASHER DE VB3),
-rack wzajemnych połączeń: mamy tutaj zwartą grupę fundamentów pokrywających liniową drogę o długości prawie 2,5 km służących jako podpora dla masywnej metalowej konstrukcji, która z kolei podtrzymuje przewody rurowe, których średnice dochodzą do 40” biegnących przez całą rafinerię z zachodu na wschód.

Informacja Prawna | Kontakt | Copyright 2012 BALZOLA