Zakład regazyfikacji Sagunto
Zamawiający:
Budżet:
Adres budowy:
Okres wykonania:
Stan:
Lokalizacja:

UTE Cobra-Sener-Oge-Diwidag-Toyo-Kanetsuk
62 454 000 €
UTE Cobra-Sener
styczeń 2003 - Kwiecień 2011
Ukończono
Sagunto,Valencia

Opis

Pracujący zakład posiada następujące charakterystyki:
-Kubatura magazynów: 300 000 m3.
-Nominalna zdolność regazyfikacji: 800 000 Nm3/h.
-Zamontowana zdolność regazyfikacji 950 000 Nm3/h.
-Główne urządzenia:
          -2 zbiorniki o pojemności 150 000 m3 każdy,.
          -3 ramiona wyładowcze LNG,.
          -1 przesył zwrotny pary,.
          -6 pomp głównych (3 szt. /zbiornik),.
          -6 pomp pomocniczych,.
          -4 odparowywacze wody morskiej,.
            -1 odparowywacz spalania pod powierzchnią cieczy,.
          -stacja pomiarowa,.
          -rurociąg gazowy wylotowy.
W trakcie 2009 roku oddano do użytku trzeci zbiornik i rozpoczęto prace mające na celu wykonanie czwartego zbiornika z planami rozbudowy do pięciu zbiorników LNG.
Spółka Construcciones Balzola wykonała roboty budowlane obejmujące zakład oraz zbiornik. Najważniejsze prace to:
-Trzy zbiorniki do magazynowania LNG o pojemności 150 000 m3.
-Nabrzeże do przybijania gazowców.
-Roboty budowlane obejmujące zakład i rozbudowę.
-Układ podziemnych przewodów do asenizacji, wód deszczowych, wód oleistych, elektrycznych, oprzyrządowanie i sieć ochrony przeciwpożarowej.
-Ogólne zagospodarowanie zakładu: wykonanie dróg i chodników, oświetlenie i ogrodzenie zakładów.

Informacja Prawna | Kontakt | Copyright 2012 BALZOLA