Projekt budowlany mostu na rzece Nervión w Punkcie Kilometrowym 4 901 linii Bilbao-Donostia
Zamawiający:
Budżet:
Adres budowy:
Okres wykonania:  
Stan:
Lokalizacja:
ETS-URA
4,600,000  €
Itziar Amaia Fernández Hernández / ETS
czerwiec 2010 - lipiec 2012
W trakcie wykonania
Etxebarri (Vizcaya)

Opis

Pierwszym krokiem jest budowa mostu w jego początkowym położeniu, uwzględniając, że bardzo blisko niego znajduje się obecny most wraz z filarami.
Wymagania szlaku torów tymczasowych oraz istniejącej ściany zmuszają do rozbiórki istniejącego obecnie przejścia dla pieszych w celu wybudowania nowego mostu.
Z tymi warunkami zaplanowano budowę mostu z wykorzystaniem kompletnej krążyny opartej na tymczasowych filarach na korycie, bez wstępnego wykonania łuku.

Przy tych warunkach prześwity wynoszą 16 m, a pomiędzy przyczółkami usytuowane są cztery tymczasowe filary. Każdy filar składa się z dwóch niezależnych filarów, jeden pod każdą belką. Filary znajdujące się najbliżej przyczółków usytuowane są na brzegach rzeki, z łatwymi do wykonania fundamentami bezpośrednimi, ponieważ skała znajduje się prawie na powierzchni na poziomie wody.
Pozostałe dwa filary znajdują się w linii z filarami istniejącego obecnie mostu. Filar znajdujący się najbliżej lewego brzegu oparty jest na przedłużeniu fundamentów jakie zostało wykonane w dół rzeki. Obydwa filary położone są na tej poduszce fundamentowej pozwalającej na wykonanie na niej filaru bez naruszania rzeki. Jedynie druga kolumna tego filaru znajduje się na środku rzeki, ale dostęp do niego jest bardzo łatwy i łatwe jest wykonanie fundamentu osłonowego filaru obecnie istniejącego mostu.

Po wykonaniu betonowania pomostu, pozostaje on oparty na filarach tymczasowych w celu wykonania na nim łuku z wykorzystaniem krążyny.
Po zakończeniu łuku i napięciu wieszaków, usunięte zostaną podpory tymczasowe i wykonana zostanie prowizoryczny tor w celu przekierowania linii kolejowej na nowy most tak, aby obecnie istniejący most był wolny od ruchu.
Sytuacja ta pozwala na rozbiórkę obecnie istniejącego mostu za pomocą nożyc i młotów hydraulicznych.

Po zakończeniu rozbiórki obecnie istniejącego mostu, przystępuje się do wykonania przyczółków nowego mostu. Będą musiały one być przedłużeniem -przynajmniej ich górna powierzchnia- przyczółków mostu w położeniu początkowym.
Następna operacja polega na nasunięciu mostu z położenia początkowego w położenie końcowe. Operacja ta może być wykonana poprzez popychanie za pomocą dźwigników z przyczółków tymczasowych, opierając most na płozach ślizgowych lub skidshoes.
Po zakończeniu nasuwania, tory tymczasowe wymienione zostają na tory docelowe i otwarty zostaje ruch na nowym moście.

Gdy most znajduje się w położeniu docelowym, następuje rozebranie przyczółków i filarów tymczasowych oraz wykończenie filarów docelowych, zakańczając w ten sposób budowę mostu.
Informacja Prawna | Kontakt | Copyright 2012 BALZOLA