Projekt budowlany nowego torowiska sieci kolejowej w Kraju Basków Beasain
Zamawiający:
Budżet:
Adres budowy:
Okres wykonania:  
Stan:
Lokalizacja:
Adif
37 364 075,97 €
Jorge Onaindia / ETS
grudzień 2009 - październik 2011
W trakcie wykonania
Beasain (Guipúzcoa)

Opis

Roboty budowlane torowiska pod nową sieć kolejową zlokalizowane są w prowincji Gipuzkoa, w obrębie miejskim Beasain. Odcinek o długości 1,87 km biegnie z zachodu na wschód przez północno-zachodnią część miejscowości Beasain.
Początek odcinka usytuowany jest w punkcie 200+000, a zakończenie w punkcie kilometrowym 201+872,291, a jego łączna długość wynosi 1 872 metrów. Posiada dwa wiadukty, jeden o długości 224 metrów, a drugi o długości 382 metrów, poza tym trzy tunele o długości 479, 219 i 370 metrów każdy. Na początku odcinka znajduje się przyczółek pierwszego wiaduktu, nad potokiem Zabalondo, o długości 224 metrów. Dalej biegnie tunelem w Arriarán, o długości 479 (467) metrów, łączącym się na wylocie z wiaduktem w Itola, o długości 382 metrów, po czym następuje tunel w Itola, o długości 219 (201) metrów. Na wylocie z tego tunelu znajduje się odcinek nasypu o długości około 80 metrów, łączący się z tunelem w Loinaz, o długości 370 (347) metrów. Koniec odcinka, na wylocie z tego tunelu zbiega się z przyczółkiem mostu nad potokiem Usurbe, należącym do odcinka Beasain Wschód.

Najważniejsze elementy konstrukcyjne to:
Wykonanie czterech konstrukcji, dwóch na szlaku głównym (wiadukt w Zabalondo o długości 224 metrów z pomostem sprężonym oraz wiadukt w Itola o długości 382 metrów i o takiej samej typologii; obydwa wiadukty posiadają fundamenty tak palowe jak i w postaci poduszki fundamentowej). Pozostałe dwie konstrukcje wybudowane zostaną na drogach dojazdowych do poszczególnych obszarów robót (most nad Niziną Itola, na drodze dojazdowej do wlotu zachodniego w punkcie kilometrowym 201+200 oraz most nad potokiem Usurbe, na pasie dojazdowym do wlotu wschodniego w punkcie kilometrowym 201+820, obydwie konstrukcje posiadają pomost z prefabrykowanych belek oraz fundamenty w postaci poduszek fundamentowych).
Wykonanie trzech tuneli: tunelu w Arriaran o długości 479 metrów, tunelu w Itola o długości 219 metrów oraz tunelu w Loinaz o długości 370 metrów. Wszystkie trzy tunele wykopane zostaną przy użyciu materiałów wybuchowych z zastosowaniem Nowej Austriackiej Metody Budowy Tuneli (drążenie i wysadzanie). Kubatura wykopanej ziemi w tych trzech przypadkach wynosi 132 729,45 m3.
Informacja Prawna | Kontakt | Copyright 2012 BALZOLA