Projekt toru odcinka Etxebarri Basauri linii 2 Kolei Miejskiej w Bilbao (FMB)
Zamawiający:
Budżet:
Adres budowy:
Okres wykonania:
Stan:
Lokalizacja:
ETS
3 361 271,31 €
Juan Manuel Bodegas / CTB
sierpnień 2010 - maj 2011
Ukończono
Etxebarri (Vizcaya)

Opis

Niniejszy projekt budowlany torów odcinka Etxebarri - Basauri obejmuje następujące działania:

-Montaż dwóch torów w celu zapewnienia połączenia stacji Etxebarri, Basauri i Ariz.
W tym celu wykonane zostaje betonowanie dolnej wklęsłej części tunelu, wchodzące w skład pierwszego etapu, do którego zalicza się również ułożenie centralnej rury drenażowej. Następnie wykonane zostaje wytyczenie jednego z torów i rozpoczęte zostaje rozłożenie szyn, aby później zespawać je w odcinki o długości 72 metrów. Następnie, po rozłożeniu wszystkich szyn, ma miejsce rozłożenie podkładów. Po zakończeniu ułożenia podkładów, ułożone zostają na nich szyny i ma miejsce spawanie ich w długie odcinki, wykonane zostaje szalowanie boków oraz następuje wypoziomowanie i wyregulowanie w celu późniejszego zabetonowania przy użyciu samochodu ciężarowego.
Na drugim etapie kolejność prac jest taka sama, ale betonowanie wykonane zostaje przy użyciu lokomotywy oraz platformy z betoniarką jeżdżącą po torze wybetonowanym na I Etapie.

-Następnie, ze stacji w Ariz, mając na względzie iż jest to koniec linii, zamontowane zostaje urządzenie torowe zwane „Podwójna Przekątna” lub „Rozjazd krzyżowy”. To urządzenie torowe montowane jest i następnie betonowane w ramach jednego etapu ze względu na niemożliwość podzielenia tego na dwa etapy, jak powyżej w przypadku wykonania torów.

-W celu utrzymania stacji ucięte zostają stężenia łączące podkłady “Biblock typu Stedef”, bez zmniejszenia ich wytrzymałości, ponieważ są one zabetonowane na odcinku prostym bez przechyłek, to znaczy prawie bez naprężeń bocznych.

-System przeciwpożarowy Kolei Miejskiej w Bilbao (F.M.B.) składa się z pionu suchego ze stali nierdzewnej zamontowanego wzdłuż tunelu.

Informacja Prawna | Kontakt | Copyright 2012 BALZOLA