Przystanek w Amurrio
Zamawiający:
Budżet:
Adres budowy:
Okres wykonania:
Stan:
Lokalizacja:
Urząd Miasta w Amurrio
2 051 023,78 €
Jorge Onaindia / ETS
listopad 2007 - październik 2008
Ukończono
Amurrio (Alava)

Opis

Wykonane zostały perony, daszki, konstrukcje dostępowe, mostek komunikacyjny między obydwoma peronami, jak również wykonano oświetlenie i podłączenie do mediów.
Linia kolejowa, na którą rzutowały wykonywane prace to linia Bilbao - Orduña, a roboty wykonywane były w okolicach Punktu Kilometrowego PK 216+800.

Metody budowlane
-Media, które znajdowały się pod wpływem wykonywanych prac
Prace rozpoczęły się przekierowaniem usług komunikacyjnych ADIF wykonywanych na terenie położonym przy lewym peronie.
Konieczne było również przekierowanie miejskiej sieci wodociągowej oraz niewielkich odcinków sieci wód deszczowych, ścieków i Euskaltel.
 
Wszystkie prace wykonywane w odległości co najmniej 3 m od toru nadzorowane były przez Pilota homologowanego przez ADIF.

Z kolei do wykonania rzeczonych prac koniecznym było wykorzystanie sprzętu mechanicznego, odcięcie dopływu napięcia oraz wstrzymanie ruchu pociągów, przy wykonywaniu prac w porze nocnej.

-Perony
Wykonywanie poduszek fundamentowych peronów prowadzone było w porze nocnej, z betonowaniem poduszki w ciągu dnia i z przerwami w ruchu pociągów.
Ściany peronów wykonane zostały na terenie prowadzonych robót w postaci modułów o długości 2,40 m po to, aby umieścić je w miejscu docelowym w porze nocnej za pomocą koparki przedsiębiernej.
 
Po ustawieniu prefabrykowanych ścian bocznych, następuje wykonanie betonowej płyty.  
 
-Pozostałe konstrukcje betonowe
Pozostałe obiekty z betonu zbrojonego wykonane zostają in situ. (ściany, stropy, daszki, filary, płyty z nawisem).
 
-Konstrukcja równoległa mieszana
Metalowa konstrukcja została wyładowana w pobliżu miejsca przeznaczenia obiektu w celu wykonania betonowania pomostu przed umieszczeniem jej we właściwym położeniu.
Informacja Prawna | Kontakt | Copyright 2012 BALZOLA