Stacja w Durango
Zamawiający:
Budżet:
Adres budowy:
Okres wykonania:  
Stan:
Lokalizacja:
EuskalTrenbideSarea (Rząd Kraju Basków)
24,687,742,08 €
EuskalTrenbideSarea
październik 2007 - kwiecień 2012
Ukończono
Durango, (Vizcaya)

Opis

Główny cel projektu budowlanego polega na usunięciu bariery urbanistycznej jaką stanowi szlak obecnej linii kolejowej na powierzchni biegnący przez miejscowość Durango i zwolnieniu terenu zajmowanego przez instalacje związane z eksploatacją linii.

Na obydwóch końcach peronu środkowego znajdują się schody awaryjne zwane NE-01 i NE-03. Schody NE-01 to schody ze stali nierdzewnej umożliwiające wejście z peronu na kondygnację galerii handlowej na poziomie +108. Wyjście na zewnątrz będzie miało miejsce betonowymi schodami biegnącymi na zewnątrz od stropu na poziomie +108. Schody NE-03 to również schody ze stali nierdzewnej umożliwiające wejście z peronu na kondygnację na poziomie +104. Wyjście na zewnątrz będzie miało miejsce schodami NE-05 biegnącymi na zewnątrz od stropu na poziomie +108.

Stacja posiada dwa wejścia z zewnątrz. Wejście północne umożliwia, wyjście betonowymi schodami bezpośrednio z holu stacji na ulicę Sasikoa.
Wejście to umożliwia dostęp z holu stacji na kondygnację galerii handlowej znajdującej się na poziomie +108, a z niej wyjście na zewnątrz. W przypadku tego wejścia zaprojektowano wykonanie stałych schodów betonowych oraz dwóch schodów ruchomych na każdym z odcinków. Do wykonania wspomnianych schodów, jak również do przykrycia obszaru torów aż do wlotu do tunelu podziemnego, konieczne jest wykonanie stropu na poziomie +108 w strefie znajdującej się między antresolą a wejściem do tunelu. Ujęte jest wykończenie ściany wschodniej, koniecznej do wykonania górnego odcinka schodów NE-04. Ściana jest ustawiona w linii ze schodami NE-04 i nachylona jest pod kątem 22º w stosunku do płaszczyzny pionowej.
Zaprojektowane zostaje również wykonanie części stropów na poziomie +108 i +113,60 po obydwóch stronach ściany stacji oraz na południe od przewidzianego parkingu podziemnego.

Strefa peronu na zachód od antresoli znajdujące się między ścianami stacji pokryta jest świetlikiem.
Poza opisanymi powyżej elementami konieczne jest również wykonanie pewnych pojedynczych obiektów niezbędnych do poprawnego funkcjonowania stacji:
-wentylacja awaryjna w Punkcie Kilometrowym 1+521,55
-wentylacja awaryjna oraz Wyciąg pod Peronem (EBA - Extracción Localizada Bajo Andén) w Punkcie Kilometrowym 1+629,48
-studzienki wypompowujące w Punkcie Kilometrowym 1+514,20 i 1+629,48.
Informacja Prawna | Kontakt | Copyright 2012 BALZOLA